Blog

Termomodernizacja z użyciem Thermano z dofinansowaniem Czyste Powietrze

W nowej odsłonie programu Czyste Powietrze 2023, oprócz wymiany starego kotła, okien czy drzwi, można również otrzymać dofinansowanie na ocieplenie domu. Co ważne koszty termomodernizacji budynku nie mają w programie limitu kwotowego, podana jest jedynie ich intensywność, czyli procentowy udział w poniesionych kosztach netto, które podlegają dofinansowaniu.

Ubezpieczenie domu w budowie ‒ Balex Metal

Ubezpieczenie domu w budowie najczęściej dotyczy budynków wznoszonych od podstaw. Ochrona tego typu może być udzielona również w odniesieniu do obiektów, które są poddawane rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remontowi. 

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia ‒ Balex Metal

Budowa domu 70 m2 bez pozwolenia jest możliwa, jeśli obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. Roboty związane ze wznoszeniem budynku o takiej powierzchni zabudowy nie muszą być nadzorowane przez kierownika budowy. 

Budowa dachu płaskiego

Konstrukcja dachu płaskiego jest układem warstwowym. Stropodachy, w zależności od założeń, mogą pełnić funkcję tylko najwyższej przegrody budynku lub być zagospodarowane jako tzw. zielone ogrody.

Czym charakteryzuje się dach dwuspadowy? Jakie może być jego pokrycie?

Dachy dwuspadowe umożliwiają efektywne zagospodarowanie poddasza. Konstrukcje tego typu mogą zakończyć budynki zarówno w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym.

Jakich formalności wymaga budowa altany? Jakie pokrycie można zastosować na altanie?

Budowa altany ogrodowej przy domu wymaga spełnienia określonych formalności. Zakres potrzebnej dokumentacji zależy w takim przypadku przede wszystkim od powierzchni obiektu. Jeśli altana ma zostać wykonana na obszarze ogródków działkowych, nie trzeba składać zawiadomienia ani wniosku o wydanie pozwolenia.

.

?