Skip to main content
Filc alternatywą dla membrany? Żart, psikus?

Filc alternatywą dla membrany? Żart, psikus?

30 października 2023

Takiej treści pytanie może być tylko i wyłącznie postawione w okolicznościach święta, które zakłada pewną nierealną rzeczywistość. A ponieważ obecnie na ulicach możemy natknąć się na przebrane dzieciaki domagające się cukierków lub grożące nam psikusem na tapet wzięliśmy pytanie: czy filc może być alternatywą dla membrany?

Istnieje w sieci wiele opinii, które traktują zastosowanie filcu i membrany jako równoważne, a nie może być o tym mowy. Filc antykondensacyjny NIE MOŻE stanowić „zamiennika” membrany dachowej. 

Czym są membrany?

Membrana dachowa spełnia rolę izolacyjną jako element podstawowego pokrycia dachu. Zazwyczaj jest instalowana pod zewnętrznym pokryciem dachowym. Jej głównym zadaniem jest ochrona budynku przed działaniem wiatru i deszczu, jednocześnie umożliwiając cyrkulację powietrza i odprowadzanie pary wodnej z wnętrza dachu. Dzięki temu unikamy skraplania pary, co zapobiega zawilgoceniu i rozwojowi pleśni oraz grzybów. Dodatkowo, zastosowanie membran dachowych poprawia efektywność termoizolacyjną budynku, w szczególności w przypadku termoizolacji otwartych dyfuzyjnie np. z materiałów włóknistych.

Najważniejsze funkcje membrany?

Funkcją membrany dachowej, którą w tym aspekcie rozważamy, jest ochrona warstw dachu przed wodą opadową (w szczątkowych ilościach, niemniej – owszem) i skroplinami spod pokrycia dachowego. Takie spływające po membranie skropliny w szczególności w okresie zimowym mogą stanowić zagrożenie – wskutek zamarzania i rozmarzania w powolnym, niemniej postępującym procesie mogą powodować jej przyspieszone starzenie i destrukcję. Skutki uszkodzenia membrany dachowej są łatwe do przewidzenia – mniejsze lub większe ilości wody mogą przedostawać się do termoizolacji, konstrukcji dachu, czy warstw wykończeniowych pogarszając nie tylko kwestie wizualne, ale również termoizolacyjność, czy względy wytrzymałości konstrukcji dachu.

Czym jest powłoka DR!PSTOP?

Specjalna powłoka antyskropleniowa DR!STOP wchłania do 830 g wody na mkw, zapobiegając kapaniu wody z kondensacji. Kondensacja pary wodnej jest zjawiskiem występującym na nieizolowanych cieplnie stalowych pokryciach dachowych. Zjawisko to może prowadzić do występowania korozji, zawilgocenie poddasza i uszkodzenia zasobów, które znajdują się w środku budynku.

Najważniejsze funkcje filcu antyskropleniowego?

Zastosowanie pokrycia dachowego z filcem antykondensacyjnym ograniczy ilość wody spływającej bezpośrednio po membranie dachowej, nawet do 100% (w zależności od zastosowanego rodzaju i szczelności pokrycia stalowego). W tej sytuacji starzenie membrany będzie daleko wolniejsze, a jej żywotność nieporównanie dłuższa. W efekcie trwałość dachu, jako przegrody również ulegnie znacznej poprawie.  Zastosowanie filcu antyskropleniowego w przypadku blachodachówek z DR!PSTOP, jak na przykład w nowym panelu na rąbek Elegant 2.0 z filcem oprócz przełożenia na trwałość dachu ma wpływ na zmniejszenie natężenia dźwięków akustycznych.

Elegant z filcem

Filc nie jest zamiennikiem membrany

Podsumowując filc nie jest zamiennikiem membrany i nigdy nim nie był. Obecność membrany dachowej (lub jej brak) może mieć krytyczny wpływ dla efektywności termoizolacji dachu poprzez konieczność oddzielenia wełny często używanej między krokwiami od ciągu zimnego powietrza pod pokryciem dachowym – obniżanie temperatury termoizolacji jest pomysłem złym i szkodliwym. Zastosowanie pokrycia dachowego z filcem antyskropleniowym (jak DR!PSTOP) jak w przypadku Elegant 2.0 z filcem znacząco przyczynia się do trwałości zainstalowanej wcześniej membrany, zatem również dachu, jako całości.