Skip to main content
Balex Metal w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Balex Metal w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

23 czerwca 2023

W tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział ponad 70 firm, w tym gronie znalazł się także Balex Metal, producent nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, płyt warstwowych i pokryć dachowych.  

Aby znaleźć się w rankingu należało wypełnić szczegółową ankietę dotyczącą pięciu obszarów środowiskowych (ESRS-E1 do ESRS-E5), czterech obszarów społecznych (ESRS-S1 do ESRS-S4) oraz jednego obszaru dotyczącego ładu korporacyjnego (ESRS-G1).

Startowaliśmy w rankingu po raz pierwszy – powiedział Marek Dzikiewicz, prezes Balex Metal -  uważam ranking za świetne narzędzie nie tylko do oceny, w którym miejscu naszych założeń dotyczących zrównoważonego rozwoju jesteśmy, ale cenię to narzędzie, bo  daje nam okazję do autorefleksji i identyfikowania obszarów, w których możemy jeszcze się poprawić. To są dla nas cenne wskazówki, jakie działania podejmować, aby zarządzać zmianą na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby spełniać najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju i stanowić inspirację dla innych przedsiębiorstw.

Program Planet Passionate 

Balex Metal od kilku lat realizuje program zrównoważonego rozwoju Planet Passionate, który koncentruje się na czterech obszarach: energia, redukcja emisji dwutlenku węgla, dbałość o zasoby wodne, gospodarka obiegu zamkniętego. Każdy obszar ma swoje wyznaczone cele i kwartalnie firma podsumowuje jaki procent wyznaczonego celu jest zrealizowany.  To co robimy w tym metacie świetnie obrazuje  Magazyn Planet Passionate, ale także Raport Zrównoważonego Rozwoju Planet Passionate.  Z przykładów lokalnych, w roku poprzednim, w ramach poszanowania zasobów wodnych, rozpocęliśmy  projekt dotyczący Morza Bałtyckiego i możliwości oczyszczania tak dużych akwenów wodnych za pomocą koszy na odpady w morzu.  

Ranking Odpowiedzialnych Firm 

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Od 2018 roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub. Partnerem merytorycznym  Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2021 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte Polska, a partnerem technologicznym – SMART CSR-Concret Consulting.  Partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.